Βελτίωση κερδών για τον όμιλο Vivartia το 208

Βελτίωση κερδών για τον όμιλο Vivartia το 208

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 15:54 Δημιουργία 09/05/19, 15:53

Κατά 4,1% σε σχέση με το 2017 αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia, μέλος του Ομίλου MIG, και διαμορφώθηκαν σε 606,6 εκατ. ευρώ (582,8 εκατ. ευρώ το 2017) με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητάς του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και ο Κλάδος Κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Επίσης, ο Κλάδος Εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%) απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών).

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ακολούθησαν την αυξητική τάση των πωλήσεων (+4,8%) και ανήλθαν σε €59,1 εκατ. έναντι €56,4 εκατ. το 2017.

Ως ανωτέρω, αυξητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν στα €7,2 εκατ έναντι €3,3 εκατ το 2017, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,8 εκατ έναντι €0,3 εκατ το 2017.

Αν σου άρεσε κάνε