Σε επιτήρηση από σήμερα οι μετοχές της Σελόντα

Σε επιτήρηση από σήμερα οι μετοχές της Σελόντα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 10:45 Δημιουργία 13/05/19, 10:44

Στην κατηγορία της Επιτήρησης μεταφέρονται από σήμερα, Δευτέρα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές των ιχθυοτροφείων Σελόντα.

Η κίνηση έρχεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας του Χ.Α.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η απόφαση για μεταφορά από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση οφείλεται στην εμφάνιση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει προειδοποιήσει και για μεταφορά των μετοχών της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., η οποία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, στην κατηγορία Επιτήρηση, εφόσον η εταιρεία εξακολουθεί να εμπίπτει στο εν λόγω κριτήριο και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού ελέγχου και την τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018.

Αν σου άρεσε κάνε