Στα 1,7 δισ. τοποθετεί τον πήχη της μείωσης των NPEs η ETE

Στα 1,7 δισ. τοποθετεί τον πήχη της μείωσης των NPEs η ETE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 13:02 Δημιουργία 16/05/19, 12:36

Μόλις στα 1,7 δισ. ευρώ τοποθετεί τον πήχη για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέχρι το τέλος του 2022 η Εθνική.

Όπως προκύπτει από το business plan της Τράπεζας, που παρουσιάζεται στο Λονδίνο, τα NPEs ως το τέλος του 2022 αναμένεται να υποχωρήσουν στα 1,7 δισ. ευρώ από 16 δισ. τώρα (με το δείκτη ΝPE να υποχωρεί στο 5% από 41% μέσω πωλήσεων καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων).

Ειδικότερα, η μείωση των NPEs αναμένεται να εξελιχθεί ως εξής: 4,4 δισ. το 2019, 2,3 δισ. το 2020, 4,7 δισ. το 2021 και 2,9 δισ. ευρώ το 2022.

Το 50% της παραπάνω μείωσης θα έρθει από πωλήσεις, τιτλοποιήσεις και ρευστοποιήσεις. Το πλάνο προβλέπει ότι μέχρι και το 2020 θα διενεργηθούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με δάνεια λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων (SBL) και μεγάλων επιχειρήσεων.

Την περίοδο 2021-22 θα διενεργηθούν τιτλοποιήσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι συνθήκες της αγοράς θα έχουν βελτιωθεί περαιτέρω. Επίσης προβλέπεται δημιουργία εσωτερικής πλατφόρμας για την αξιοποίηση των ανακτηθέντων ακινήτων.

Από τα 1,7 δισ. των NPEs στο τέλος του 2022 περίπου το 1 δισ. θα αντιστοιχεί σε ρυθμισμένα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα ανακοίνωσε και το σχέδιο για έξοδο στις αγορές με ομόλογο ως 3 δισ. ευρώ, ενώ στους στόχους της περιλαμβάνονται ακόμη η μείωση προσωπικού και υποκαταστημάτων, καθώς και η αύξηση οργανικών κερδών και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Περί εξόδου στις αγορές

Η Εθνική αναμένει συνολική αύξηση 400 εκατ. στα βασικά έσοδα ως το 2022, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 1,27 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 1 δισ. το 2018 και τα έσοδα από προμήθειες να διαμορφώνονται στα 350 εκατ. ευρώ το 2022 από 228 εκατ. το 2018.

Στους στόχους για το 2022 περιλαμβάνεται απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11%, δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 στο 15% από 16,1% στην παρούσα φάση.

Η Εθνική αναμένεται να βγει στις αγορές με ομόλογο υψηλής εξασφάλισης Tier 2, επιδιώκοντας να αντλήσει 3 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά δάνεια στο τέλος του 2022 αναμένεται να ανέρχονται στα 30 δισ. ευρώ με καθαρό δείκτη NPE στο 3% από 24% στην παρούσα φάση.

Οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στα 47,5 δισ. ευρώ έναντι 43 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018.

Στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες ως το 2022 περιλαμβάνεται η ενίσχυση της στροφής προς τις υπηρεσίες και η μετακίνηση των συναλλαγών προς ψηφιακά κανάλια, η αύξηση στην επιβράβευση των εργαζομένων της με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η ενίσχυση των εργαλείων σχεδιασμού για τους πελάτες και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών τεχνολογίας.

Αν σου άρεσε κάνε