Συνήλθε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Τιτάν

Συνήλθε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Τιτάν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 14:30 Δημιουργία 10/06/19, 14:28

TAGS

Χωρίς αλλαγές στη σύνθεση του ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Τιτάν, μετά από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν και εξέλεξε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο αυτού, και όρισε τα 6 εκτελεστικά και τα 9 μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής :

 1. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 2. Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 3. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. Μιχαήλ Κολακίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 5. Δώρος Κωνσταντίνου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Ηρώ Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 7. Ευθύμιος Βιδάλης, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Βασίλειος Ζαρκαλής, εκτελεστικό μέλος
 9. Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 10. Αλέξανδρος Μακρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 12. Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, εκτελεστικό μέλος
 14. Πλούταρχος Σακελλάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 15. Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα λήξει το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αν σου άρεσε κάνε