Πλαστικά Θράκης: Πτωτικά τα κέρδη για το α' τρίμηνο του 2019

Πλαστικά Θράκης: Πτωτικά τα κέρδη για το α' τρίμηνο του 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 09:57 Δημιουργία 20/06/19, 09:54

Υποχώρησε η κερδοφορία της Πλαστικά Θράκη για τη χρήση του πρώτο τριμήνου του 2019, καθώς τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 2,09 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 9,4% σε σχέση με τα 2,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,4% στα 83,57 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 7,4% στα 8,39 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01 2019 επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά 2,34 εκ ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%.

Αν σου άρεσε κάνε