Κρι Κρι: Διανέμει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Κρι Κρι: Διανέμει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:19 Δημιουργία 10/07/19, 17:16

Τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι Κρι που έλαβε χώρα στις 9 Ιουλίου 2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22α/8/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23ης/8/2019 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28η/8/2019, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2018 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους 366.602,12 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε