Η ΕΤΕ ξεφορτώθηκε «κόκκινα» δάνεια 900 εκατ. ευρώ

Η ΕΤΕ ξεφορτώθηκε «κόκκινα» δάνεια 900 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:41 Δημιουργία 29/07/19, 19:35

Τη μεταβίβαση 12.800 μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις προς τις Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Εθνική Τράπεζα, με την αξία του πακέτου να ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Κοινοπραξία πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στην Cepal Hellas Financial Services S.A., η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 4354/2015.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε, περίπου, 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το α' τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.

Αν σου άρεσε κάνε