Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 14:44 Δημιουργία 06/09/19, 14:36

TAGS

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Αναστάσιος Τόσιος, ορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αικατερίνη Μπερίτση, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άγγελος Αμδίτης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αλέξανδρος Πουλιάσης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρήστος Μηστριώτης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εμμανουήλ Αγγελάκης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεώργιος Αλεξανδράκης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν σου άρεσε κάνε