Έπιασε δουλειά το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Έπιασε δουλειά το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:43 Δημιουργία 09/09/19, 18:42

Τα καθήκοντά του ανέλαβε, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το επταμελές Δ.Σ. της Επιτροπής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Λαζαράκου

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κονταρούδης.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασία Στάμου.

ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου - Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Πορφύρης - Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΜΕΛΟΣ: Σπυρίδων Σπύρου.

ΜΕΛΟΣ: Αναστάσιος Βιρβιλιός.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής

Αν σου άρεσε κάνε