Το «ναι» Δομαζάκη στις τράπεζες για ενεχυρίαση των μετοχών

Το «ναι» Δομαζάκη στις τράπεζες για ενεχυρίαση των μετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:13 Δημιουργία 11/09/19, 12:10

Με τη «βούλα» αποδέχτηκε το αίτημα των τραπεζών για ενεχυρίαση των μετοχών, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η αναγκαία ενδιάμεση χρηματοδότηση της εισηγμένης, ο διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms Εμμανουήλ Δομαζάκης.

Με σχετική επιστολή του προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Δομαζάκης δηλώνει ότι αποδέχεται τη νέα ενεχυρίαση μετοχών, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα ψήφου των έως σήμερα μη ενεχυριασμένων μετοχών θα ασκηθούν μόνο σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστούν εμπόδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου νέου επενδυτή, ώστε μέσω της ενάσκησης του δικαιώματος ψήφου, τα εν λόγω εμπόδια να αρθούν και να ολοκληρωθεί η συμφωνία που θα αφορά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της.

Επίσης, συμφωνεί να ανήκει στους πιστωτές η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από το σύνολο των ήδη ενεχυριασθεισών μετοχών της εταιρείας, ενώ δεσμεύεται για την παροχή έγγραφης δέσμευσης προς τους πιστωτές ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να προβεί σε ενεχυρίαση των εν λόγω σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε τρίτο μέρος (negative pledge).

Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση της εταιρείας και ειδικά ο Εμμανουήλ Δομαζάκης, εκπροσωπώντας την εταιρεία, συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της εταιρείας εν λειτουργία έως ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου νέου επενδυτή στην Creta Farms. Το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας και του Εμμανουήλ Δομαζάκη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αποσκοπώντας στην εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών της».

Αν σου άρεσε κάνε