Στο δρόμο της έκδοσης ομολόγου τα ΕΛΠΕ

Στο δρόμο της έκδοσης ομολόγου τα ΕΛΠΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 13:53 Δημιουργία 19/09/19, 13:50

«Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και εξετάζει την έκδοση νέου ευρωομολόγου», αναφέρουν τα ΕΛΠΕ, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία εξετάζει την έκδοση νέου ευρωομολόγου «με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εξαγοράς μέρους του ομολόγου λήξεως 14/10/2021 μέσω δημόσιας πρότασης, καθώς και τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ληφθεί οποιαδήποτε θεσμική έγκριση ή οριστική απόφαση σχετικά με αυτές».

Σημειώνει ταυτόχρονα ότι «μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις οποίες θα προκύπτει σχετική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα υπάρξει αμέσως η δέουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού».

Παράλληλα, η εισηγμένη επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού εξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής της απόδοσης. Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου στις 29 Αυγούστου 2019, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό και για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας ομολογιακής έκδοση εντός του έτους, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς».

Αν σου άρεσε κάνε