ΕΛΠΕ: «Μπαράζ» συναντήσεων με επενδυτές για το 5ετές ομόλογο

ΕΛΠΕ: «Μπαράζ» συναντήσεων με επενδυτές για το 5ετές ομόλογο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:16 Δημιουργία 23/09/19, 12:14

Ένα μίνι roadshow για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου διοργανώνουν τα ΕΛΠΕ.

Συγκεκριμένα, η εισηγμένη έδωσε εντολή στις τράπεζες Credit Suisse και Goldman Sachs International ως κύριους ανάδοχους και στις Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς ως Joint Bookrunners, για τη διοργάνωση συναντήσεων με επενδυτές στην Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο, Τρίτη.

Σημειώνεται ως το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση, θα διατεθεί είτε για την εξαγορά του ομολόγου λήξης 2021 είτε για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών των ΕΛΠΕ είτε για άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Άλλωστε, σήμερα, Δευτέρα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, τα ΕΛΠΕ απευθύνουν πρόσκληση στους κατόχους των ομολόγων λήξης Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ να ανταλλάξουν τους τίτλους που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής αξίας (principal).

Πιο αναλυτικά, η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από τα ΕΛΠΕ στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019. Η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της πρότασης εξαγοράς.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ανακοίνωση του ομίλου των ΕΛΠΕ:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (ο "Εκδότης"), ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (οι "Νέες Ομολογίες"), με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 (οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Αν σου άρεσε κάνε