Με αυξημένες πωλήσεις η MIG για το α' εξάμηνο του 2019

Με αυξημένες πωλήσεις η MIG για το α' εξάμηνο του 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:43 Δημιουργία 30/09/19, 17:41

Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις σημείωσε ο όμιλο της Marfin Investement Group για τη χρήση του πρώτο εξαμήνου του 2019.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε €476,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018, ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε €41,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 23% , ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €35,9 εκατ.

Αναφορικά με την πορεία των σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €32,3 εκ. σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2018 και ανήλθαν σε €164,0 εκ. Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2018 (μέση αύξηση 11%) και την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της ενοποίησης της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €15,5 εκ. έναντι €12,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επισημαίνεται ότι στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2018 η HSW ενοποιείτο για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Η διοίκηση του ομίλου Attica μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργικής ενσωμάτωσης της HSW εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών του ομίλου, την ανανέωση του στόλου καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €4,3 εκ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν σε €294,1 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2018 και ανήλθαν σε €21,5 εκ. Σημειώνεται ότι τα EBITDA του ομίλου Vivartia επηρεάστηκαν θετικά από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16 και αρνητικά από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών.

O κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής του κερδοφορίας, απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ανοιχτές και κλειστές αγορές.

Αν σου άρεσε κάνε