Μειώθηκε το ποσοστό του Εμμ. Δομαζάκι στην Creta Farms

Μειώθηκε το ποσοστό του Εμμ. Δομαζάκι στην Creta Farms

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:18 Δημιουργία 11/10/19, 17:15

Οριακά κάτω από το 29% ανέρχεται από προχθές, Τετάρτη, το μετοχικό ποσοστό του Εμμανουήλ Δομαζάκι στην Creta Farms.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «ε συνέχεια της από 09.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 01/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τροποποιητική της οποίας υποβλήθηκε στο ΧΑΑ στις 9/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ Δομαζάκi επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 28,19% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 8.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές), έναντι προηγούμενου ποσοστού 40,87% (που αντιστοιχεί σε 12.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω υπογραφής Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου (4.000.000 δικαιώματα ψήφου) με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019, παραμένει το ίδιο, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (152.239 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρείας CASAGRUPO TRADING LIMITED.

Αν σου άρεσε κάνε