Ο Βασίλης Βασσάλος στην Επιτροπή Ελέγχου του ΟΤΕ

Ο Βασίλης Βασσάλος στην Επιτροπή Ελέγχου του ΟΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:17 Δημιουργία 22/10/19, 17:14

TAGS

Ο Βασίλης Βασσαλός είναι νέος μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Σκευοφύλακα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ο «ΟΤΕ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε την 18η Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο τον κ.Βασίλειο Βασσάλο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Eλέγχου κ. Παναγιώτη Σκευοφύλακα.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή διαρκεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2021.

Αν σου άρεσε κάνε