Ορίστηκε η προσωρινή διοίκηση της Creta Farms

Ορίστηκε η προσωρινή διοίκηση της Creta Farms

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:19 Δημιουργία 22/10/19, 18:16

Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου δέχτηκε την Τρίτη το αίτημα των τραπεζών για διορισμό προσωρινής διοίκησης στη Creta Farmsμέχρι τη συζήτηση της από 14/10/2019 (ΜΕ/163/2019) αίτησης και υπό τον όρο συζήτηση αυτής την 15η Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

1) Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Επιχειρηματίας
2) Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη, Επιχειρηματίας
3) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Οικονομολόγος

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, την 21η Οκτωβρίου 2019 συνεδρίασαν στα γραφεία της εταιρείας τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1) Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος και

3) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος

Αν σου άρεσε κάνε