Η ΕΑ ενέκρινε την εξαγορά της Media Markt από τον όμιλο Olympia

Η ΕΑ ενέκρινε την εξαγορά της Media Markt από τον όμιλο Olympia

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 13:01 Δημιουργία 07/11/19, 11:16

Την έγκριση της για τις συμφωνίες των Media Markt με τον όμιλο Olympia και της ΔΕΗ με τη Volterra έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεδριάσεις της τις περασμένες ημέρες,

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ολομέλεια της ΕΑ ενέκρινε, με την υπ΄αριθμ 695/2019 απόφαση της, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 και 8 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «Olympia Group Ltd» επί των εταιριών Media Saturn Electronics Hellas Commercial and Holding S.A. και Media-Saturn Griechenland Beteiligungen GmbH, με σκοπό εν τέλει την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Media Markt στην Ελλάδα.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά τον ευρύτερο κλάδο πώλησης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών αλλά και τις λοιπές αγορές που δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη που συμμετέχουν στην συγκέντρωση (όπως είδη computing, είδη gaming, βιβλία, παιχνίδια, χαρτικά και γραφική ύλη), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΔΕΗ - Volterra

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 4 Νοεμβρίου 2019, ομόφωνα, ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 694/2019 απόφαση της, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιριών με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA KR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από τις εταιρείες «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο της ΔΕΗ και «VOLTERRA Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Αν σου άρεσε κάνε