ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση κόκκινων δανείων 900 εκατ. ευρώ στην Symbol

ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση κόκκινων δανείων 900 εκατ. ευρώ στην Symbol

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 09/12/19, 18:08

Την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPLs) με ονομαστική αξία 900 εκατ. ευρώ στην Symbol Ivestment ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα.

Τα κόκκινα δάνεια πουλήθηκαν περίπου στο 28% της αρχικής τους αξίας. Η Morgan Stanley είχε το ρόλο συμβούλου στην πώληση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors (UK) Limited).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το 3ο τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αν σου άρεσε κάνε