«Καμπάνες» 10.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

«Καμπάνες» 10.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 11/12/19, 18:34

Πρόστιμα 10.000 ευρώ σε δύο εταιρίες ανακοίνωσε την Τετάρτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προχωρώντας και στη διαγραφή των μετοχών της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΚ:

Επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €5.000 στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις του άρθρου 16 (παρ. 9) του ν.4514/2018, του άρθρου 21 (παρ. 1γ) του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, του άρθρου 6 (παρ. 2) και του άρθρου 10 (παρ. 2 β) του ν.4141/2013, κατά την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και λόγω οργανωτικών θεμάτων

Επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, λόγω οργανωτικών θεμάτων.

Διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας

Αν σου άρεσε κάνε