Τρ. Πειραιώς: Ο Περικλής Δοντάς νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ

Τρ. Πειραιώς: Ο Περικλής Δοντάς νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 18/12/19, 20:13

Ο Περικλής Δοντάς τοποθετείται ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, σε αντικατάσταση του Per Anders Fasth.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αν σου άρεσε κάνε