Υποβαθμίζει το outlook για τη Wind η Fitch

Υποβαθμίζει το outlook για τη Wind η Fitch

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:03 Δημιουργία 19/12/19, 16:02

Σε αρνητικό από σταθερό υποβάθμισε το outlook για την αξιολόγηση της Wind Hellas η Fitch, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση Β.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η υποβάθμιση του outlook λαμβάνει χώρα μετά την πληρωμή κεφαλαίου ύψους 225 εκατ. ευρώ από τη Wind Hellas στη μητρική Crystal Almond Holdings, που αυξάνει τη μόχλευση της εταιρείας.

Η Fitch εκτιμά ότι η μόχλευση της Wind θα διαμορφωθεί στο 4,3 στα τέλη του 2019, υπερβαίνοντας το 4 που θέτει ως όριο για πιθανή υποβάθμιση ο οίκος. Η μόχλευση αναμένεται να μειωθεί σταδιακά ως το 2023, αλλά όχι αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογείται σταθερό outlook, σημειώνει.

Ο οίκος επισημαίνει ότι είναι απίθανο να συνεχιστούν οι πληρωμές σημαντικών μερισμάτων, καθώς τα νέα ομόλογα επιτρέπουν στην εταιρεία να πληρώνει μερίσματα αν η μόχλευση παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 3,5 (καθαρό χρέος / EBITDA), με βάση τους υπολογισμούς της Wind. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch, τα επίπεδα αυτά προσεγγίστηκαν με την πρόσφατη πληρωμή.

Η πληρωμή μερίσματος αφαίρεσε από την εταιρεία την ευελιξία για οργανική επέκταση μέσω υψηλότερων κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών και επενδύσεων φάσματος, υπογραμμίζει.

Αν σου άρεσε κάνε