Στα 202,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2019

Στα 202,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 01/04/20, 20:32

Καθαρά κέρδη 202,4 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 41,2% εμφάνισε το 2019 ο όμιλος ΟΠΑΠ (ή αυξημένα κατά 27,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση), με καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξημένα κατά 4,7% στα 1,619 δισ. ευρώ - ενώ θέσει υπό εξέταση την απόφαση για μέρισμα το 2019.

Στο δ’ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα συνέχισαν να αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς, ήτοι 446,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs και της επίδοσης του αθλητικού στοιχηματισμού.

Το δ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 62,1% στα 61,8 εκατ. ευρώ νισχυμένα από την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 4,0% στο σύνολο της οικονομικής χρήσης, στα 622,1 εκατ. ευρώ ενώ στο δ’ τρίμηνο το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 1,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στα 165,6 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς της Ελληνικά Λαχεία στην εισφορά επί των καθαρών εσόδων των παιχνιδιών της, σε συνέχεια της αυξημένης επιβάρυνσης της Ελληνικά Λαχεία προκειμένου να καταβληθεί η ελάχιστη ετήσια συμβατικά οριζόμενη εισφορά (50 εκατ. ευρώ) επί των καθαρών εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,7% στα 412,6 εκατ. ευρώ ή αύξηση 14,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε 112,3 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 3,0% (ή αυξημένα κατά 0,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση), λόγω της αύξηση των εσόδων και της σημαντική συμβολής του Stoiximan.

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2019 ανήλθαν σε 268,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,4% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2019 τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,2% στα 74,9 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους μισθοδοσίας και άλλων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 408,6 εκατ. ευρώ και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ EBITDA στο 1.0x.. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 25.000 VLTs στην Ελλάδα τον Δεκέμβριου του 2019 και 6.869 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο.

Πάντως η απόφαση για το μέρισμα της χρήσης του 2019 είναι υπό εξέταση δεδομένης της συνεχιζόμενης επίπτωσης του κορωνοΐού. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020. Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται επίσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοΐού και της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας, λαμβάνοντας σχετικές αποφάσεις περιορισμού της επίδρασης.

Αν σου άρεσε κάνε