«Καμπάνες» 45.000 από την ΕΚ σε 6 επιχειρήσεις

«Καμπάνες» 45.000 από την ΕΚ σε 6 επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:49 Δημιουργία 27/05/20, 19:47

Την έγκρισή της σε τρία αιτήματα squeeze-out και την επιβολή προστίμων σε επτά παραβάσεις εισηγμένων εταιρειών περιλαμβάνουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 881η/27.5.2020.

Ειδικότερα, η ΕΚ αποφάσισε:

  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας Andromeda Seafood Sociedad Limitada για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006, καθώς και την έγκριση του αιτήματος της ίδιας εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας Νηρεύς.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας Αντκάρ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας Καράτζης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Tην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 17.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ως διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1β) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Tην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 (παρ. 3) του ν.3340/2005, ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου υπόχρεων προσώπων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Folli Follie για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 (παρ. 1) του ν. 4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 4.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 20 (παρ. 1) και της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον κ. Simon Menahem για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.».
  • Και τέλος την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία Crystal Almond Holdings Limited για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Fοrthnet.

Αν σου άρεσε κάνε