Η Τιτάν προχωρά στην εκδοσή ομολογιών 250 εκατ. ευρώ

Η Τιτάν προχωρά στην εκδοσή ομολογιών 250 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 30/06/20, 15:05

TAGS

Πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιών 250.000.000 ευρώ κατέθεσε η Titan Global Finance, θυγατρική της Titan Cement International S.A. Η πρόταση με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης 300.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 287.800.000 ευρώ και αφορά την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων ομολογιών τους έναντι μετρητών.

Η πρόταση προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς προς τους κατόχους υφιστάμενων ομολογιών ποσού 1.016 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η περί την 9η Ιουλίου 2020.

Η εξαγορά τυχόν υφιστάμενων ομολογιών εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, δηλαδή της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς νέων ομολογιών σε ευρώ, με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των 250.000.000 ευρώ και με λήξη σε επτά έτη. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Οι όροι

Οι νέες ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και, για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A. Η προσφορά των νέων ομολογιών θα διέπεται από τους όρους που διατυπώνονται εκτενέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, που θα δημοσιευθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin. Η Eurobank S.A., η HSBC Bank plc και η Societe Generale έχουν ορισθεί προκειμένου να ασκήσουν χρέη διαχειριστή της προσφοράς και η Lucid Issuer Services Limited έχει ορισθεί προκειμένου να ασκήσει χρέη εκπροσώπου της διάθεσης στο πλαίσιο της προσφοράς.

Η HSBC Bank plc και η Societe Generale, η Citigroup Global Markets Limited, η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως Συν-Διαχειριστές) έχουν ορισθεί από τον εκδότη προκειμένου να ενεργήσουν ως διαχειριστές (από κοινού, οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της έκδοσης και της προσφοράς των νέων ομολογιών.

Αν σου άρεσε κάνε