Πράσινο φως από της ΕΚ στο ενημερωτικό της Lamda Development

Πράσινο φως από της ΕΚ στο ενημερωτικό της Lamda Development

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:14 Δημιουργία 07/07/20, 19:13

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 886η/7.7.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Lamda Development για τη δημόσια προσφορά.

Η εποπτική αρχή ενέκρινε τη δημόσια προσφορά, καθώς και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της εταιρείας στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 320 εκατ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε