Ισχυρή η ζήτηση για το ομόλογο της Lamda Development

Ισχυρή η ζήτηση για το ομόλογο της Lamda Development

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 17/07/20, 20:39

Κατά 1,93 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Lamda Development, με την εταιρεία να ενημερώνει πως το τελικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται στο 3,4%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €618,3 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,93 φορές.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Αν σου άρεσε κάνε