Τον πλήρη έλεγχο της Cepal απέκτησε η AlphaBank

Τον πλήρη έλεγχο της Cepal απέκτησε η AlphaBank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 22/07/20, 21:38

TAGS

Τον πλήρη μετοχικό έλεγχο της Cepal Holdings απέκτησε η Alpha Bank, σε συνέχεια των ενεργειών υλοποίησης του ProjectGalaxy,

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε σήμερα – ταχύτερα ακόμη και από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2019 - η μεταβίβαση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal Holdings S.A. που κατείχε μέχρι πρότινος η Centerbridge, καθιστώντας την Τράπεζα μοναδικό μέτοχο της εταιρίας.

Στο πλαίσιο του Project Galaxy, το οποίο δρομολογείται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, η Τράπεζα θα διαθέσει εντός των προσεχών μηνών προς πώληση σε διεθνείς επενδυτές έως το 100% των μετοχών της Cepal καθώς και ποσοστό από τα mezzanine και juniornotes της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους έως 10,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη προεπιλεγεί, μέσα από μία ευρεία λίστα διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, οι υποψήφιοι που θα κληθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Στόχος είναι η Cepal να αναδειχθεί στην ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά καθώς, παράλληλα με τα χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών που ήδη διαχειρίζεται,θα αναλάβει το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο καθώς καιτη διαχείριση των υπολοίπων ΜΕΑ της AlphaBank. Το σύνολο των δανείων υπό διαχείριση θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση του Galaxy, σε Ευρώ 33 δις, τοποθετώντας τη CEPALστον ευρωπαϊκό χάρτη ως μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρίες διαχείρισης.

Η Cepal άνοιξε τη σχετική αγορά στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη εταιρία που αδειοδοτήθηκε το 2017 από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Με την πώληση των μετοχών της σε διεθνή επενδυτή, το πρωτοποριακό για την εποχή του εγχείρημαπερνάει σε νέα φάση ανάπτυξης, δικαιώνοντας τους ιδρυτές μετόχους, μεταξύ των οποίων και η AlphaBank.

Ήδη από την 1η Ιουλίου, νέος διευθύνων σύμβουλος της Cepal ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha Bank ενώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης, γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων και Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας, θα αναλάβει Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal, μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση των διευθύνσεων διαχείρισης ΜΕΑ της Alpha Bank με την υφιστάμενη δραστηριότητα της Cepal.

Αν σου άρεσε κάνε