Αλλαγές πακέτων στη Lamda Development - Που κατέληξαν

Αλλαγές πακέτων στη Lamda Development - Που κατέληξαν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 29/07/20, 13:03

Ενημέρωση σχετικά με τις μεταβιβάσεις πακέτων συνολικά 8,9 εκατ. μετοχών της δημοσίευσε η Lamda Development, μετά από σχετικές γνωστοποίησεις που έλαβε από την πωλήτρια Consolidated Lamda Holdings S.A. (CLH) στο πλαίσιο της απόφασης της Μαριάννας Λάτση να αποεπενδύσει από την εισηγμένη εταιρεία.

Η τελευταία προέβη στις 24 Ιουλίου 2020 σε πώληση 8.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή 5,68764 ευρώ και συνολική αξία 50.620.000,00 και στις 27 Ιουλίου 2020 σε πώληση 5.992.759 κοινών ονομαστικών μετοχών με μέση τιμή πώλησης 5,60 ευρώ και συνολική αξία 33.559.450,40.

Μετά από διαδοχικές πωλήσεις το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της CLH στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας κατήλθε στο 42,20% από 50,62%.

H Lamda Development ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με γνωστοποίηση, που υπέβαλε η εταιρεία Brevan Howard Capital Management Limited (BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission, οι ακόλουθα αναφερόμενοι, Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BMS) και οι Τρύφων και Δέσποινα Νάτση κατείχαν την 24 Ιουλίου συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία, ήτοι, 6,36%.

Διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο Τρύφων Νάτσης και η Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους 3,5267%. Οι τελευταίοι συνδέονται με την BHCML ενώ τα BHM, BTN και BMS έχουν έδρα στα Cayman Islands με δικά τους διοικητικά συμβούλια. Το κάθε ένα από αυτά έχει ως δικαιούχους άλλα τροφοδοτικά κεφάλαια, ένα στα Cayman Islands και ένα στο Delaware. Αυτά τα τροφοδοτικά κεφάλαια, που έχουν κοινά διοικητικά συμβούλια με τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, έχουν ως δικαιούχους τους επενδυτές των τροφοδοτικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS έχουν διορίσει ως διαχειριστή τους την BHCML. Τα φυσικά πρόσωπα Τρύφων Νάτσης και Δέσποινα Νάτση έχουν στην κυριότητά τους μέσω του κοινού λογαριασμού μετοχές της εταιρείας. Ο Τρύφων Νάτσης είναι συνιδρυτής της Brevan Howard και ασκεί διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στις επενδύσεις των κεφαλαίων BHM, BTN και BMS.

Αν σου άρεσε κάνε