ΟΠΑΠ: 7,91 ευρώ η τιμή των μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος

ΟΠΑΠ: 7,91 ευρώ η τιμή των μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 30/07/20, 10:56

TAGS

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της στα 7,91 ευρώ ως εξής:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 26 Ιουνίου 2020 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019 (δηλαδή από 23.07.2020 έως και 29.07.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
  2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 23.07.2020 έως και 29.07.2020, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 7,91 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε