Η ΠΛΑΣΙΟ προχωρά στην έκδοση ομολογιακού 6 εκατ. ευρώ

Η ΠΛΑΣΙΟ προχωρά στην έκδοση ομολογιακού 6 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 30/07/20, 19:53

Η διοίκηση της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ προέβη στην υπογραφή σύμβασης κάλυψης κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικής ονομαστικής αξίας 6 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, με κάλυψή του από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησής της.

Αν σου άρεσε κάνε