Πειραιώς: Στην Intrum 30% των τίτλων mezzanine και junior του project Phoenix

Πειραιώς: Στην Intrum 30% των τίτλων mezzanine και junior του project Phoenix

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:12 Δημιουργία 01/09/20, 12:06

Επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix» υπέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum AB.

Σύμφωνα με την δέσμευση, η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ «Phoenix».

Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολόγων.

Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει το 100% των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και 5% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα «Hρακλής».

Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της. Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σημειώνεται επίσης ότι η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού ρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή Phoenix.

Αν σου άρεσε κάνε