Εγκρίθηκαν δάνεια 330 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ

Εγκρίθηκαν δάνεια 330 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 14/10/20, 14:43

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε δάνεια ύψους 330 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ για επενδύσεις της περιόδου 2021-2023 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης, ο όμιλος διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και το περιβάλλον.

Αν σου άρεσε κάνε