Την πώληση της συμμετοχής στην SingularLogic ανακοίνωσε η MIG, για 18,5 εκατ. ευρώ

Την πώληση της συμμετοχής στην SingularLogic ανακοίνωσε η MIG, για 18,5 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 30/11/20, 13:58

Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής που διαθέτει άμεσα και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Tower Technology Holdings) στη SingularLogic προς το επενδυτικό σχήμα Epsilon Net και Space Hellas.

Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SingularLogic προς την Τράπεζα Πειραιώς, θα ανέλθει στο ποσό των 18.050.000 ευρώ. Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό των 1.805.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

Αν σου άρεσε κάνε