Νέα σελίδα για την Πειραιώς - Τα επόμενα βήματα μετά το «ok» στην ΑΜΚ

Νέα σελίδα για την Πειραιώς - Τα επόμενα βήματα μετά το «ok» στην ΑΜΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 09:06 Δημιουργία 08/04/21, 08:30
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Από σήμερα το reverse split της της μετοχής με αναλογία 16,5 μετοχές σε μία νέα - Η προσοχή στη συνεδρίαση του ΔΣ για την απόφαση επί των όρων - «Κλειδί» ο αλιγόριθμος για την κατανομή των μετοχών

Στη συνεδρίαση του ΔΣ κατά πάσα πιθανότατα στις 15-16 Απριλίου στρέφονται τώρα οι προβολείς αναφορικά με την ΑΜΚ της Πειραιώς, η οποία χθες πήρε το «πράσινο φως» της ΓΣ, από σήμερα κι έπειτα ακολουθείται μία σειρά βημάτων, με ένα από αυτά και πολύ σημαντικό την απόφαση επί των όρων.

Η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ θα «τρέξει» με δύο παράλληλες διαδικασίες, μία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών και μια με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, ενώ από σήμερα, Πέμπτη ξεκινά το reverse split των μετοχών, για να ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 ημερών.

Μετά και τη συνεδρίαση του ΔΣ για την απόφαση επί των όρων, θα κατατεθεί το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τα μάτια να επικεντρώνονται στον ακριβή αλιγόριθμο για την κατανομή των μετοχών στους μετόχους.

Σημειώνεται ότι η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αυτοί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, θα έχουν προνομιακή κατανομή στη διάθεση των νέων μετοχών.

Η διαδικασία που «πέρασε» χθες από τη ΓΣ, προβλέπει reverse split της μετοχής με αναλογία 16,5 μετοχές σε μία νέα. Έτσι, η ονομαστική τιμή της μετοχής που ανέρχεται σε 6 ευρώ, θα ενισχυθεί στα 99 ευρώ και το αριθμός των μετοχών θα μειωθεί από 831.1059.164 σε 50.367.223.

Στη διαδικασία αυτή δεν θα επηρεαστεί το ύψος του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους 4,99 δισ. ευρώ.

Η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί από τα 99 στο 1 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα υποχωρήσει από τα 4,99 δισ. ευρώ σε περίπου 50,4 εκατ. ευρώ (50. 367.223, οι κυκλοφορούσες μετοχές Χ 1 ευρώ εκάστη). Από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψει αποθεματικό περίπου 4,94 δισ. ευρώ (4.935.987.854 ευρώ), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Όπως τονίστηκε χθες, το δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφόσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Αν σου άρεσε κάνε