Με 380 εκατ. στην ΑΜΚ της Πειραιώς Paulson-Mυστακίδης-Helikon

Με 380 εκατ. στην ΑΜΚ της Πειραιώς Paulson-Mυστακίδης-Helikon

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 08:59 Δημιουργία 21/04/21, 08:15
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Θα ελέγχουν αθροιστικά το 26,74% της Πειραιώς Financial Holdings μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Οι Αριστοτέλης Μυστακίδης και Helikon Investments πλαισιώνουν τον J. Paulson στο σχήμα βασικών επενδυτών της Πειραιώς Financial Holdins. όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, ελέγχοντας, αθροιστικά, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, το 26.74% της εταιρείας συμμετοχών του ομίλου.

Ειδικότερα, η Paulson & Co, η Helikon Investment και ο Αρ. Μυστακίδης δεσμεύτηκαν να αποκτήσουν ως cornerstone επενδυτές, νέες μετοχές στην τιμή διάθεσης της συνδυασμένης προσφοράς, βάζοντας 265 εκατ. ευρώ η πρώτη, 40 εκατ. ευρώ ο δεύτερος και 75 εκατ. ευρώ η Helikon. Πρόκειται για ισχυρή δέσμευση (hard commitment), η οποία προφανώς συνοδεύεται από συμφωνία, βάσει της οποίας προκύπτει ότι οι τρεις επενδυτές λειτουργούν από κοινού.

Η Paulson & Co προτίθεται να βάλει 265 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες, η Helikon Investment 75 εκατ. ευρώ και Αρ. Μυστακίδης 40 εκατ. ευρώ. Με βάση το μετοχολόγιο της Πειραιώς Holdings, κατά την έναρξη συνεδρίασης της 19ης Απριλίου, η Paulson & Co κατείχε 2.324.137 μετοχές της Πειραιώς (4,61%) και ο Αρ. Μυστακίδης 1.528.524 μετοχές (3,04%). Η Helikon δεν κατείχε μετοχές.

Μετά την ΑΜΚ, και υπό το σενάριο, που η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί στο ανώτατο του εύρους (1,15 ευρώ), η Paulson & Co θα κατέχει το 18,62%, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης το 2,9% και η Helikon το 5,22% της Πειραιώς Financial Holdings. Αθροιστικά, θα κατέχουν το 26,74% με το ΤΧΣ να βρίσκεται στο 27%. Σε αυτό το σενάριο το ΤΧΣ καλύπτει το 25,6% της συνδυασμένης προσφοράς, βάζοντας 353,3 εκατ. ευρώ.

Αμετάβλητα θα μείνουν τα παραπάνω ποσοστά των Paulson, Helikon και Μυστακίδη, ακόμη και αν το ποσοστό του ΤΧΣ διαμορφωθεί, μετά την ΑΜΚ, στο 33% (412.621.183 μετοχές) καθώς θα μειωθεί η κατανομή στους ξένους επενδυτές, που θα εγγραφούν στο βιβλίο προσφορών. Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ θα βάλει στην ΑΜΚ φρέσκο χρήμα 439 εκατ. ευρώ.

Η συνδυασμένη προσφορά για τη διάθεση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, θα ξεκινήσει αύριο, 21 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Απριλίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:

Ημερομηνία - Γεγονός

20.04.2021: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και των Κυρίων Αναδόχων

20.04.2021: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

20.04.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς

21.04.2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

23.04.2021: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς Ημερομηνία Γεγονός

23.04.2021: Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

29.04.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

05.05.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

05.05.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

07.05.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.

Οι επενδυτές στην Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται για τις Νέες Μετοχές στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών, ήτοι €1,15 για κάθε Νέα Μετοχή. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο των Νέων Μετοχών, δηλαδή έως και 1.200.000.000 μετοχές επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Επενδυτές μπορούν να εγγράφονται για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά από την πρώτη μέχρι και τις 16:00 ώρα Ελλάδος της τελευταίας ημέρας της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ως εξής: (α) Οι Ιδιώτες Επενδυτές πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση εγγραφής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. (επιχειρήσεις επενδύσεων ή θεματοφυλακή τράπεζας) με τους οποίους συνεργάζονται και να καταθέσουν ποσό ίσο με την • • • • 28 συνολική εγγραφή τους στο Λογαριασμό ΑΜΚ ή να δεσμεύσουν το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεων που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο των Νέων Μετοχών, δηλαδή έως και 1.200.000.000 μετοχές επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Χωρίς να θίγονται οι αρχές κατανομής που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Πειραιώς Holdings επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απορρίψει εγγραφές για Νέες Μετοχές σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Περαιώς Holdings φρονεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, ότι εγγραφές για Νέες Μετοχές ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί (μέσω δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών τεχνικών), άμεσα ή έμμεσα, από ή με τη συνδρομή της Πειραιώς Holdings ή οποιωνδήποτε θυγατρικών της.

Τα έξοδα της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να ανέλθουν σε 83 εκατ. ευρώ και επομένως τα καθαρά έσοδα της ΑΜΚ θα διαμορφωθούν εφόσον διατεθούν 1.200.000.000 νέες μετοχές προς 1,15 ευρώ έκαστη, στα 1,297 δισ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε