Εθνική Πανγαία: Προσφορά ομολογιών 400 εκατ. ευρώ

Εθνική Πανγαία: Προσφορά ομολογιών 400 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:16 Δημιουργία 15/05/18, 12:12

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 400 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Πανγαία, ποσό αρκετά υψηλότερο από τα 250 εκατ. ευρώ που είχε προαναγγείλει η διοίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ).

Η αύξηση του ποσού, που θα αντλήσει η εταιρεία, στα 400 εκατ. ευρώ έγινε, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να αξιοποιηθεί τμήμα των κεφαλαίων, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθεί υφιστάμενος δανεισμός, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα 290 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για νέες επενδύσεις σε ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η διοίκηση της Εθνική Πανγαία έχει ανακοινώσει πρόσφατα πως στόχος της είναι η υλοποίηση επενδύσεων περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας..

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, «η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400.000.000 με λήξη το 2023 (οι «Ομολογίες»).

Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (public limited company), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και 100% θυγατρική της Εταιρείας και υπό την εγγύηση της Εταιρείας, χωρίς την παροχή εμπράγματων ασφαλειών.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers), σύμφωνα με το Rule 144A του U.S. Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο « Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες ΗΠΑ ή δεν έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ (non-U.S. persons), σύμφωνα με το Regulation S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς».

Αν σου άρεσε κάνε