Αυξημένες οι πωλήσεις της MIG για το α' τρίμηνο του 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:22 Δημιουργία 31/05/18, 18:18

Κατά 5% σε 249,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG στο α’ τρίμηνο του 2018, συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο το 2017.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Όμιλο, η αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείας.

Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών εκτοξεύθηκαν κατά 42% στα 17,7 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη αύξηση συνιστά απόρροια της βελτίωσης του EBITDA σχεδόν στο σύνολο των θυγατρικών.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 53% σε 14,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της MIG:

Όμιλος ATTICA: Η σημαντική ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 (+10%) είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα €49,4 εκ. έναντι €44,8 εκ. της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου 2017. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 67% και ανήλθαν σε ζημιές €1,3 εκ. έναντι ζημιών €4,0 εκ. το Α’ Τρίμηνο 2017, παρά τη διατήρηση της αυξητικής πορείας των τιμών των καυσίμων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρείς πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

Όμιλος VIVARTIA: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 4,5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων του Ομίλου. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €6,0 εκ. μειωμένα κατά €0,6 εκ. σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τον κλάδο γαλακτοκομικών και είναι απόρροια των αυξημένων δαπανών διαφήμισης και προώθησης στα πλαίσια ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά τυροκομικών. Ο Όμιλος Vivartia με τη θετική πορεία των πωλήσεών του κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Διατήρηση της αυξητικής πορείας των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του Α’ Τριμήνου του 2017 και ανήλθαν σε €55,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €11,5 εκ. (€11 εκ. το 2017). Η διοίκηση του Ομίλου Υγεία υλοποιώντας το πλάνο μακροπρόθεσμης στρατηγικής που έχει θέσει, επιτυγχάνει αυξητικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας και διατηρεί την κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον κλάδο υγείας.

Όμιλος SingularLogic: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των €9,1 εκ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,2 εκ. έναντι ζημιών €2,2 εκ. του Α’ Τριμήνου του 2017. Η διοίκηση του Ομίλου SingularLogic παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης προκειμένου να αυξήσει την λειτουργική του κερδοφορία και να βελτιώσει το σύνολο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών.

Αν σου άρεσε κάνε