Κυριακούλης: Απόφαση ΕΓΣ για έκδοση ομολογιακού έως 2 εκατ.

Κυριακούλης: Απόφαση ΕΓΣ για έκδοση ομολογιακού έως 2 εκατ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:23 Δημιουργία 11/06/18, 18:20

Την έκδοση κοινού μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 2 εκατ. ευρώ και διάρκειας 3 ετών αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.06.2018 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) την έκδοση Κοινού μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ποσού έως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και διάρκειας τριών (3) ετών και ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Αν σου άρεσε κάνε