Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανακοινώσεων για τη Folli Follie - Τι λέει η EY

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανακοινώσεων για τη Folli Follie - Τι λέει η EY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:43 Δημιουργία 19/06/18, 19:35

Απάντηση στα όσα ανέφερε η διοίκηση της Folli Follie Group το περασμένο Σάββατο, αναφορικά με τον έλεγχο που έχει αναλάβει η Ernst & Young στην FF Group, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εισηγμένης, η οποία χαρακτήρισε «προϊόν παρανόησης» τη θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ότι αρνήθηκε τη διεξαγωγή ελέγχου.

Παράλληλα, η Folli Follie σημείωσε στην ανακοίνωσή της πως «η EY για δικούς της λόγους δεν αποδέχθηκε την άμεση ανάληψη της διεξαγωγής πλήρους ελέγχου και αντιπρότεινε προσυμφωνημένες διαδικασίες σε συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017».

Σε σημερινή (Τρίτη) ανακοίνωσή της, η ΕΥ τονίζει πως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν επέτρεψαν τη διενέργεια του επανέλεγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της FF.

Συμπληρώνει, δε, πως «για τον λόγο αυτό συμφωνήθηκε από την εταιρεία (FF Group) η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει».

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, επιπλέον συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie.

Η ανακοίνωση της ΕΥ:

«Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, με ανακοίνωση της εταιρείας FF Group (“η εταιρεία”) που εκδόθηκε την 14η Μαΐου 2018, ζητήθηκε από την ΕΥ, ως ανεξάρτητου ελεγκτή, ο επανέλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά από απαίτηση των εποπτικών αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και σε συνεννόηση με αυτές.

Στα πλαίσια αποδοχής του έργου, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περί αποδοχής ελέγχων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, διαμορφώθηκαν συνθήκες (μεταξύ άλλων αναφέρονται ενδεικτικά η παραίτηση μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου, αδυναμία της Διοίκησης της εταιρείας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν σε στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ανακοίνωση σχετικά με μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κλπ.) που δεν επέτρεπαν, κατά την επαγγελματική μας άποψη, τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η ΕΥ ενημέρωσε έγκαιρα τόσο την εταιρεία, όσο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Για τον λόγο αυτό, συμφωνήθηκε από την εταιρεία η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, με απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό».

Αν σου άρεσε κάνε