Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ..Σ. του Υγεία

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ..Σ. του Υγεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:16 Δημιουργία 03/08/18, 17:12

TAGS

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του θεραπευτηρίου Υγεία.

Αναλυτικά το Δ.Σ., όπως γνωστοποιήθηκε σε σχετική ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών:

1. Αθανάσιος Παπανικολάου Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Γεώργιος Πολίτης Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Ανδρέας Καρταπάνης CEO – Εκτελεστικό Μέλος

5. Δημήτριος- Ελευθέριος Μαντζαβίνος Εκτελεστικό Μέλος

6. Κωνσταντίνα Ψώνη Εκτελεστικό Μέλος

7. Παναγιώτης Θρουβάλας Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Σπυρίδων Καλακώνας Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Ευστράτιος Παττακός Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Φώτης Καρατζένης Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Νικόλαος Δαμασκόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

13. Αθανάσιος Χριστόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αν σου άρεσε κάνε