Δύο παραιτήσεις στο ΔΣ του «Υγεία»

Δύο παραιτήσεις στο ΔΣ του «Υγεία»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:07 Δημιουργία 10/12/18, 18:05

Η εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών "ΥΓΕΙΑ" Ανώνυμος Εταιρεία», ανακοίνωσε ότι ο Γεώργιος Ευστρατιάδης, αντιπρόεδρος-μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ο Φώτιος Καρατζένης, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με την εκλογή νέων μελών του ΔΣ, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.