Δύο παραιτήσεις στο ΔΣ του «Υγεία»

Δύο παραιτήσεις στο ΔΣ του «Υγεία»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:07 Δημιουργία 10/12/18, 18:05

Η εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών "ΥΓΕΙΑ" Ανώνυμος Εταιρεία», ανακοίνωσε ότι ο Γεώργιος Ευστρατιάδης, αντιπρόεδρος-μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ο Φώτιος Καρατζένης, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με την εκλογή νέων μελών του ΔΣ, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Αν σου άρεσε κάνε