Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Alpha Bank

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Alpha Bank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 14:16 Δημιουργία 02/01/19, 14:13

TAGS

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η τράπεζα.

Αναλυτικά:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Εκτελεστικό Μέλος.

Εκτελεστικά Μέλη:

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Οι κ.κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη:

H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

Μη Εκτελεστικό Μέλος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αν σου άρεσε κάνε