Και επίσημα στον όμιλο Βαρδινογιάννη η IBG

Και επίσημα στον όμιλο Βαρδινογιάννη η IBG

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:06 Δημιουργία 21/01/19, 16:05

Ολοκληρώθηκαν και τυπικά τη Δευτέρα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την απόκτηση της IBG από την ΜΟΗ (IREON) του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Όπως γίνεται η γνωστό:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ.678/2019 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 29/11/2018 (αριθ. πρωτ.7194) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την "IREON INVESTMENTS LTD" των μετοχών που αντιστοιχούν

στο 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της "Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IBG)"
στο 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της "CPB ASSET MANAGEMENT" και στο
100% του μετοχικού κεφαλαίου της "LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" μέσω της από 30.10.2018 Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών με το πιστωτικό ίδρυμα "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD"

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.

Αν σου άρεσε κάνε