ΕΥΑΘ: Στις 21/2 θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της ΕΓΣ

ΕΥΑΘ: Στις 21/2 θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της ΕΓΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:29 Δημιουργία 08/02/19, 17:27

Στις 21/2, ημέρα Πέμπτη, θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της περασμένης Τετάρτης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εργαζόμενοι της εταιρείας εισήλθαν στο τόπο της συνεδρίασης και παρεμπόδισαν την πραγματοποίηση της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

Την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Εγνατία 127, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, συνολικά 9 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 30.122.091 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 36.300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ εισήλθαν στο τόπο της συνεδρίασης και παρεμπόδισαν την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Πέμπτη 21/02/2019 και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας Εγνατίας 127, 7ος όροφος.

Αν σου άρεσε κάνε