Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Tirana Bank

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Tirana Bank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 10:49 Δημιουργία 04/03/19, 10:43

Το 98,83%, δηλαδή το σύνολο των μετοχών της, της θυγατρική της Tirana Bank Sh.A. πούλησε η Τράπεζα Πειραιώς στην Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna Banka AD.

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής διαμορφώθηκε σε €57,3 εκατ, με θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους €0,4 δισ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η η τράπεζα έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania), καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η UniCredit Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη
Συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Αν σου άρεσε κάνε