Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία συμβολαιακής τραπεζικής με Hotel Brain Capital και Χαλβατζής Μακεδονική
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 25/09/18, 15:08

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία συμβολαιακής τραπεζικής με Hotel Brain Capital και Χαλβατζής Μακεδονική

Με την εφαρμογή του προγράμματος της Συμβολαιακής Τραπεζικής στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Τράπεζα συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς των εγχώρια παραγόμενων πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie από την ΕΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 18/09/18, 18:54

Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie από την ΕΚ

Για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα, που αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.

Σελίδα: από 80