Σημαντική αύξηση μισθού για τους δημοσιογράφους στο Δημόσιο τομέα

Σημαντική αύξηση μισθού για τους δημοσιογράφους στο Δημόσιο τομέα

MEDIA UPD 18:15 Δημιουργία 25/04/19, 18:12

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ, τεύχος Β, φύλλο 1447/25-4-2019, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ρυθμίζει τις αποδοχές των δημοσιογράφων που εργάζονται στον στενό και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα κι απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την υπουργική αυτή απόφαση, ο εισαγωγικός μισθός των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε φορείς του Δημοσίου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.061 ευρώ. Η προηγούμενη ΚΥΑ προέβλεπε εισαγωγικό μισθό 874 ευρώ.

Η ίδια ΚΥΑ, που εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2019, με συνυπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας από 1/1/2018, έχει ως άμεση συνέπεια την αναδρομική αύξηση των καταβαλλόμενων αποδοχών των δημοσιογράφων αυτών από 1/1/2019.

Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται για πρώτη φορά ειδικό επίδομα για τους ανταποκριτές που εργάζονται εκτός Ελλάδος, ύψους 15% επί του επιδόματος εξωτερικού που λαμβάνουν οι Έλληνες πρέσβεις.

Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), «η σημερινή εξέλιξη αποτρέπει την υπαγωγή των δημοσιογράφων στο ενιαίο μισθολόγιο, ενώ όλοι οι συνάδελφοι θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους για πρώτη φορά από το έτος 2015».

Η ΚΥΑ που ίσχυε μέχρι σήμερα είχε υπογραφεί το 2013.

Αν σου άρεσε κάνε