Το MEGA πέρασε στην Ιστορία - Τέλος εποχής με «Απαράδεκτους»

Το MEGA πέρασε στην Ιστορία - Τέλος εποχής με «Απαράδεκτους»

MEDIA UPD 09:40 Δημιουργία 28/10/18, 09:37

TAGS

Οριστικό «μαύρο» έπεσε στο Μεγάλο Κανάλι στις 2:08 τα ξημερώματα της Κυριακής με πλάνα από τους αγαπημένους «Απαράδεκτους».

Το MEGA, που από το Νοέμβριο του 1989 αποτελούσε την κορυφή της ιδιωτικής τηλεόρασης, πέρασε πλέον στην Ιστορία.

Τέλος εποχής, λοιπόν, αλλά κι έναρξη μίας δυσάρεστης διαδικασίας, που αφορά τον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων του MEGA. Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι τράπεζες θα πλειστηριάσουν ξεχωριστά τον τίτλο, την ταινιοθήκη και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία, που διαθέτει η «Τηλέτυπος».

Υπενθυμίζεται πως η Digea είχε ενημερώσει το τηλεοπτικό κοινό ότι «κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), θα προχωρήσει, ως υποχρεούται, από το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, στη διακοπή της παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας 'MEGA'. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/10/2018».

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι «ετά την εφαρμογή του νόμου 4496/17 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τη συμμετοχή τους στην προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμετοχή επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός της λειτουργίας του χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίων περιστάσεων».

Επιπλέον, επισημαίνεται πως «στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίαν περιστάσεων».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, επισημαίνει, επίσης, ότι «σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου που επιβάλλει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προγράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετατροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».

Αν σου άρεσε κάνε