Στο 1,8% «προσγειώνει» τον πήχη για την ανάπτυξη το ΚΕΠΕ

Στο 1,8% «προσγειώνει» τον πήχη για την ανάπτυξη το ΚΕΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 16:27 Δημιουργία 28/06/19, 16:20

Μόλις στο 1,8% τοποθετεί τον πήχη για την ανάπτυξη ως προς το σύνολο του 2019 το ΚΕΠΕ στην έκδοση «Οικονομικές Εξελίξεις», η οποία περιλαμβάνει παρουσίαση του υποδείγματός του για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ.

Μάλιστα, η εκτίμησή του είναι κατώτερη και από αυτή της ΤτΕ και από αυτή του ΙΟΒΕ, που εδώ και καιρό προβλέπουν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό το πολύ 1,9% φέτος έναντι πρόβλεψης για ρυθμό 2,3% του ΥΠΟΙΚ.

Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αντανακλά μια οριακή εξασθένηση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είχε διαμορφωθεί στο 1,9%.

Για τους υπολογισμούς το ΚΕΠΕ χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 126 μεταβλητές που καλύπτουν τις κύριες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα, κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον ∆εκέμβριο του 2018.

Οι σχετικοί εκτιμώμενοι ρυθμοί μεταβολής για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2018, κυμαίνονται στο 1,9% και 1,6%, αντίστοιχα, και καταδεικνύουν: πρώτον, μια αναθεώρηση προς τα κάτω της αμέσως προηγούμενης πρόβλεψης του υποδείγματος παραγόντων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 (2,2%) και, δεύτερον, μια τάση ελαφράς αποδυνάμωσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας στο δεύτερο εξάμηνο.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις επιμέρους εκτιμήσεις των ρυθμών ανάπτυξης για τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2018, οι οποίοι διαμορφώνονται στο 2%, 1,9%, 1,2% και 2%.

Στη βάση των ως άνω εκτιμώμενων ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ προκύπτει ότι η ανάπτυξη το 2019 θα κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2018, επιδεικνύοντας μια σχετική σταθερότητα αλλά και, ταυτόχρονα, μια έλλειψη επιπρόσθετης αναπτυξιακής δυναμικής.

Η πρόβλεψη αυτή αντανακλά τις βασικές διαστάσεις των πρόσφατων βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και συνάδει με την εξέλιξη των ενσωματωμένων στοιχείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, η εξασθένηση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 (1,6%, ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το 2,1% του τρίτου τριμήνου) φαίνεται να μετακυλίεται στο 2019, με μια σταδιακή αποδυνάμωση της ανάπτυξης μέχρι το τρίτο τρίμηνο και μια σημαντική ενίσχυση στο τέλος του έτους.

Συνεπώς, διαφαίνεται ότι συνεχίζουν να επικρατούν συνθήκες σταθεροποίησης και ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό, εντούτοις, με μια συγκρατημένη αναπτυξιακή δυναμική που οφείλεται κυρίως στην πορεία της συνιστώσας της εγχώριας ζήτησης.

Αν σου άρεσε κάνε