Τράπεζες: «Ξανασκάνε» ρυθμιζόμενα δάνεια

Τράπεζες: «Ξανασκάνε» ρυθμιζόμενα δάνεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 02/07/19, 08:54
Αρθρογράφος: Αλέξης Ρωμανός
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Τα χθεσινά στοιχεία της ΤτΕ μπορεί να δείχνουν περαιτέρω μείωση, κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ, στη διάρκεια του Α' τριμήνου για τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα, όμως αναδεικνύουν και τα μεγάλα προβλήματα στην προσπάθεια για επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισπράξεις από οργανικές δράσεις παραμένουν χαμηλές και μεγάλο μέρος των ρυθμισμένων δανείων «ξανασκάει» μόλις ένα τρίμηνο μετά τη ρύθμιση.

Σύμφωνα με την έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, τα NPEs ανήλθαν, στο τέλος του περασμένου Μαρτίου, στα 80 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ, συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018 και κατά περίπου 27,2 δισ. ευρώ, έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδό τους.

Η υποχώρηση του αποθέματος οφείλεται κυρίως σε διαγραφές (0,9 δισ. ευρώ) και πωλήσεις (0,8 δισ. ευρώ), ενώ σημαντικού ύψους πωλήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί για να υλοποιηθούν εντός του έτους. Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων παρέμεινε, τον Μάρτιο του 2019, σε υψηλό επίπεδο (45,2%), την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 3,2%.

Παρά τη βελτίωση του οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος, οι εισπράξεις μέσω οργανικών δράσεων, δηλαδή μέσω είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, αναδιαρθρώσεων δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ. παραμένουν περιορισμένες.

Το ακόμη ανησυχητικότερο, σύμφωνα με την ΤτΕ, είναι ότι ενώ οι τράπεζες έχουν στραφεί σε μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ρυθμίσεις δανείων κατά την τελευταία διετία, παραμένει υψηλό το ποσοστό των ρυθμισμένων δανείων που εμφανίζουν εκ νέου καθυστέρηση.

Η μείωση των NPEs, κατά την περσινή χρονιά ήλθε κυρίως μέσω μη οργανικών ενεργειών (διαγραφές ύψους 5,9 δισ. και πωλήσεις ύψους 5,8 δισ.), ενώ συνεχίστηκε η καθαρή εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από πιστούχους με ρύθμιση οφειλής.

Μέσα στο 2018 δάνεια ανεξόφλητου υπολοίπου 7,7 δισ. ευρώ κατέστησαν μη εξυπηρετούμενα την ώρα που «θεραπεύτηκαν», κατόπιν ρύθμισης δάνεια 6,8 δισ. ευρώ. Από εισπράξεις και ρευστοποιήσεις τα NPEs μειώθηκαν μόλις κατά 3,7 δισ. ευρώ.

Το ύψος των δανείων αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay) και το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την περαιτέρω πορεία του πιστωτικού κινδύνου. Τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης ανήλθαν σε 25,1 δισ. ευρώ (31% των NPEs) στο τέλος του 2018, μειωμένα κατά 14,6% σε σχέση με το τέλος του 2017 (29,3 δισ. ευρώ). Ωστόσο, προβληματίζει το γεγονός ότι επιδεινώθηκε ο λόγος των δανείων, τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες, προς το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές). Συγκεκριμένα, ο λόγος ανήλθε σε 13,4% στο τέλος του 2018, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο στο τέλος του 2017.

Αν σου άρεσε κάνε